Стражари и апаши

стражари и апаши

В играта на стражари и апаши децата се разделят на два равни на брой отбора. Едните са стражари, а другите – апаши. Едните гонят, другите се крият. Когато играта започне, стражарите затварят очи и започват да броят до 100 почти като при криеницата. В това време апашите, въоръжени до зъби с тебешири хукват да се […]