Игра на Дама

Игра на Дама
Admin

Играта на дама е детска игра, обикновено разчертана върху асфалт. Целта е децата да успеят да преминат на един крак разчертаните зони.

Ето няколко варианта на разчертаванията на играта:

Варианти на играта на дама

 

Всяко дете взима камъче и хвърля към зоната с числото, до което е достигнал. Започва се от 1. 

Хвърля върху 1, и ако камъчето се задържи в зоната детето започна на един крак да преминава през останалите зони, като се стреми да не настъпи линия. Ако настъпи линия или загуби равновесие и стъпи с двата крака, то опита му се счита за неуспешен и трябва наново да премине през това число. Децата се редуват. Победител е този, който първи достигне до последната зона успешно. 

Играта може да се усложни, ако детето трябва на един крак да се наведе и да си вдигне камъчето.  Например е хвърлило успешно върху 7, стига до 6 на един крак и там се навежда да вземе камъчето от номер 7, и след това продължава до последната зона. 

Друг вариант на тази игра, който е малко по-сложен е разчертаването във формата на охлюв, така се и нарича играта – Охлюв:

Игра на асфалт - Дама Охлюв

 

 

 

 

 

Продължи да четеш

Съвети