Народна топка

Играе се 10 участника (бройката може да варира), които се разделят на два отбора. Отборите могат да удрят или хвърлят…

Стражари и апаши

В тази игра отборите са два. Едните са стражари, а другите – апаши. Едните гонят, другите се крият. Когато играта…

Криеница, Миженица

Играта е позната с много имена в различните краища на България – криенка, кришка-мишка, мижитарка, миждарка, миженка, миженица, жумичка, жмичка,…

Игра на Дама

Играта на дама е детска игра, обикновено разчертана върху асфалт. Целта е децата да успеят да преминат на един крак…