Детски игри

Детски игри

Народна топка

Играе се 10 участника (бройката може да варира), които се разделят на два отбора. Отборите могат да удрят или хвърлят топката по всякакъв начин дори да я ритат. Всеки отбор избира свой „консул“ и заема предварително уточнената половина от игралното поле. След това всеки отбор се разпръсква свободно в прилежащото

Прочетете повече »
стражари и апаши
Детски игри

Стражари и апаши

В играта на стражари и апаши децата се разделят на два равни на брой отбора. Едните са стражари, а другите – апаши. Едните гонят, другите се крият. Когато играта започне, стражарите затварят очи и започват да броят до 100 почти като при криеницата. В това време апашите, въоръжени до зъби

Прочетете повече »
Детски игри

Криеница, Миженица

Играта е позната с много имена в различните краища на България – криенка, кришка-мишка, мижитарка, миждарка, миженка, миженица, жумичка, жмичка, жоменка, жоменица. Едно от най-хубавите неща в тази игра е, че могат да участват много деца. На този, на който му се падне да жуми се подпира на стена, дърво,

Прочетете повече »
Детски игри

Игра на Дама

Играта на дама е детска игра, обикновено разчертана върху асфалт. Целта е децата да успеят да преминат на един крак разчертаните зони. Ето няколко варианта на разчертаванията на играта: Варианти на играта на Дама: Всяко дете взима камъче и хвърля към зоната с числото, до което е достигнал. Започва се

Прочетете повече »