Стражари и апаши

Стражари и апаши
Admin

В тази игра отборите са два. Едните са стражари, а другите – апаши. Едните гонят, другите се крият. Когато играта започне, стражарите затварят очи и започват да броят до 100. В това време апашите, въоръжени до зъби с тебешири хукват да се крият, като по пътя си рисуват стрелки накъде са поели. Следите се оставят възможно най-скришно, за да е по-трудно на стражарите да ги открият.

Стражарите от своя страна, след като преброят до 100, тръгват след апашите. По пътя си трябва да зачеркнат с тебешир всяка изрисувана стрелка. Когато някой апаш е заловен, стражарят казва: „Стражарска марка – бум печат! Ти си вече наш играч“, играчът преминава моментално към другия отбор и започва да гони досегашните си съотборници. Играта приключва, когато апашите бъдат заловени. След това се проверява дали всички тебеширени стрелки са открити и задраскани. Ако някоя е оцеляла, то играта се печели от апашите.

Продължи да четеш

Съвети