Стражари и апаши

Home » Блог » Детски игри » Стражари и апаши
стражари и апаши
Иван Марински

В играта на стражари и апаши децата се разделят на два равни на брой отбора. Едните са стражари, а другите – апаши. Едните гонят, другите се крият. Когато играта започне, стражарите затварят очи и започват да броят до 100 почти като при криеницата. В това време апашите, въоръжени до зъби с тебешири хукват да се крият, като по пътя си рисуват стрелки накъде са поели. Следите се оставят възможно най-скришно, за да е по-трудно на стражарите да ги открият.

Стражарите от своя страна, след като преброят до 100, тръгват след апашите. По пътя си трябва да зачеркнат с тебешир всяка изрисувана стрелка. Когато някой апаш е заловен, стражарят казва: „Стражарска марка – бум печат! Ти си вече наш събрат“, играчът преминава моментално към другия отбор и започва да гони досегашните си съотборници. Играта приключва, когато апашите бъдат заловени. След това се проверява дали всички тебеширени стрелки са открити и задраскани. Ако някоя е оцеляла, то играта се печели от апашите.

 

Алтернативен вариант на играта

Ако нямате тебешири под ръка има друг вариант на стражари и апаши, който включва измислянето на пароли. Апашите си измислят две пароли едната трябва да е фалшива, другата истинска. След като стражар хване апаш той започва да „изтезава“ апаша с гъделичкане. Стражарят не трябва да спира с „изтезаването“ преди да е чул някоя от двете пароли, след това отново казва: „Стражарска марка – бум печат! Ти си вече наш събрат“ и апашът става стражар. Играта приключва когато всички апаши са заловени. Оригиналните стражари, които не са били апаши се събират на съвет и решават коя от двете пароли е истинската, ако уцелят правилната парола печелят играта, ако не – губят.

Продължи да четеш

Съвети