Народна топка

Народна топка
Nikolay

Играе се 10 участника (бройката може да варира), които се разделят на два отбора. Отборите могат да удрят или хвърлят топката по всякакъв начин дори да я ритат.

Всеки отбор избира свой „консул“ и заема предварително уточнената половина от игралното поле. След това всеки отбор се разпръсква свободно в прилежащото му поле. Капитаните (консулите) застават зад крайната линия на противниковото поле за игра. При сигнал за започване на играта капитанът /консулът/ на отбора, имащ право за начален удар, подава топката на своите съотборници от полето за игра или се опитва да улучи противникови играчи, които бягат свободно из своето поле. По този начин капитанът (консулът) и отбора му си разменят топката, докато тя не бъде овладяна от противниковия отбор, който на свой ред започва да си подава с капитана (консула) и да се опитва да улучи противниковите играчи.

Улученият с топката играч излиза от полето за игра и застава зад някоя от страничните линии на противниковото поле, като става помощник на капитана. Както капитанът (консулът), така и неговите помощници могат да ловят и да замерват с топката противникови играчи. Играта продължава, докато не бъдат изкарани от полето всички противникови играчи. След това в полето за игра се връща капитанът (консулът) на отбора. Той получава топката, за да играе. Когато и той бъде улучен, играта завършва. Победител е отборът, запазил повече играчи.

Ето и подробни състезателни правила на играта: https://www.narodnatopka.com/wda-pravila/

Продължи да четеш

Съвети